Οδοιπορικά εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 εντός ΠΥΣΠΕ για το διδ. έτος 2014-15

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΈΤΟς 2014-2015

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Εγκύλιος για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για αποζημίωση υπερωριακής αποσχόλησης εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΘ

Πίνακας με μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΕΠΑΘ ΠΕ 70 για τα μειονοτικά σχολεία

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οργανικά κενά Νομού Ροδόπης 2013-2014 (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση οργανικών κενών σχολικών μονάδων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ)

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχ. έτους 2013-2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς της ότι για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
ε) βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (εντός ΠΥΣΠΕ)
οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-4-2014 ως 2-5-2014.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS