ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εγκύκλιος επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επισυναπτόμενη Αίτηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα Δημοτικά Σχολεία

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Πρόγραμμα εξειδικευμένης και εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Πίνακας μορίων Μουσουλμάνων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70 του Ελληνόγλωσσου Προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων του Ν. Ροδόπης

Πίνακας με μόρια μουσουλμάνων εκπαιδευτικών ΠΕ 70 του Ελληνόγλωσσου προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων Ροδόπης, που τίθενται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά από την υπ' αριθμ. Φ.821/97847/Η2/19-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτιτσμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ 26-6-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Μετά την κύρωση των πινάκων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Ροδόπης οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις 25-6-2015.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ (ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟ 20% ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών που προέκυψε μετά από την περίοδο ενστάσεων και εκλογών.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώνονται τα μόρια των υποψηφίων Δ/ντών για σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι ως τις 8-6-2015.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS