Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 εντός ΠΥΣΠΕ για το διδ. έτος 2014-15

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΈΤΟς 2014-2015

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Εγκύλιος για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για αποζημίωση υπερωριακής αποσχόλησης εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΘ

Πίνακας με μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΕΠΑΘ ΠΕ 70 για τα μειονοτικά σχολεία

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οργανικά κενά Νομού Ροδόπης 2013-2014 (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση οργανικών κενών σχολικών μονάδων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ)

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχ. έτους 2013-2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς της ότι για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
ε) βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (εντός ΠΥΣΠΕ)
οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-4-2014 ως 2-5-2014.

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013- 2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση της και πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργική θέση, όσους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης καθώς και εκείνους που θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ροδόπης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης.  

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS