"Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπ/σης και χαμηλά εισοδήματα"

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Με την υπ'αριθμ. 27/22-9-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων. Πολλά απ' αυτά είναι συνδυασμός σχολείων-πακέτα.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 06, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και όσοι είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης της οργανικής τους, να κάνουν αίτηση τοποθέτησης από σήμερα 23-9-2015 μέχρι και αύριο 24/9/2015 ώρα 12:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ 73

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 25/16-9-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ 73 και οι αποσπάσεις ΠΕ 73.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΑΘ

Σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο
Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολικού έτους 2015−2016.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 26/16-09-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης, σας ανακοινώνουμε τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 23/10-9-2015 ΚΑΙ 24/10-9-2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΚΑΙ ΠΕ 73 .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Με τις υπ’ αριθμ. 21/7-9-2015 και 22/7-9-2015 πράξεις του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης χαρακτηρίζονται λειτουργικές υπεραριθμίες σε εκπαιδευτικούς ΠΕ73, ΠΕ70 και ΠΕ60 σε Μειονοτικά και Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Ροδόπης.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων, που ανήκουν στα σχολεία αυτά να δηλώσουν ως τις 9-9-2015 και ώρα 12:00 αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Σε επόμενο ΠΥΣΠΕ θα χαρακτηριστούν ονομαστικά οι υπεράριθμοι και θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία. Οι υπεράριθμοι κρίνονται με τα μόρια μετάθεσης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνεται ότι ξεκινούν οι αιτήσεις απόσπασης-τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ από τις 24-8-2015 ως και 28-8-2015, σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σας ανακοινώνουμε την παρακάτω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο της Κρήτης. Επισυνάπτονται η εγκύκλιος και η αίτηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ 73 ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 73 του τουρκόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων .
Προσοχή οι αιτήσεις είναι μέχρι Παρασκευή 21-8-2015. Επισυνάπτεται η εγκύκλιος και η αίτηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS