Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013- 2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση της και πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργική θέση, όσους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης καθώς και εκείνους που θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ροδόπης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης.  

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση ΕΣΠΑ

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων

Αποσπάσεις ΠΥΣΠΕ - Φορείς

Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ παρατείνεται έως και την Τρίτη 23-07-2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Αποσπάσεις Συντονιστικό Γραφείο - Μειονοτικά Σχολεία (Ειδικότητες)

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα των νηπιαγωγών ΠΕ60 που μετατίθενται-τοποθετούνται εντός ΠΥΣΠΕ Ροδόπης :
 
 
 

Ανακοίνωση αιτήσεων για αναπληρωτές ΕΠΑΘ

            Οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., που επιθυμούν  να εργαστούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές, σε  σχολεία αρμοδιότητας του Υ.Σ.Μ.Ε., κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (χορηγείται από τις Διευθύνσεις), στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως  26  Ιουλίου 2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014

Ανακοίνωση οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014 - Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113. 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθέτηση υπεράριθμων 2013

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης με την αριθμ. 11/8-7-2013 Πράξη του, τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ροδόπης.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οργανικά κενά 2013-14

Το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης με την αριθμ. 8/18-6-2013 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS