ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών που προέκυψε μετά από την περίοδο ενστάσεων και εκλογών.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώνονται τα μόρια των υποψηφίων Δ/ντών για σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι ως τις 8-6-2015.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική στα Μειονοτικά Ν. Ροδόπης 1. για Βελτίωση θέσης ή Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών
                                                                                                                             2. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
                                                                                                                             3. για Διαπολιτισμικά Σχολεία
 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων – Υποβολή ενστάσεων

Πίνακες με τα μόρια  εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ροδόπης και εκπαιδευτικών που έχουν οργανική στα Μειονοτικά Σχολεία του Ν. Ροδόπης, που αιτούνται μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, εντός ΠΥΣΠΕ (Βελτίωσης ή Οριστικής τοποθέτησης), σε Μειονοτικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2014-2015.
Όσοι εκπαιδευτικοί  δε συμφωνούν με τα αναγραφόμενα μόρια μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 15/12/2014 μέχρι 31/12/2014.
Πληροφορίες : Μαυρίδου Χρύσα Τηλ: 2531084106
                        Tσαρούδη Χριστίνα Τηλ.:2531025152

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οδοιπορικά εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 εντός ΠΥΣΠΕ για το διδ. έτος 2014-15

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΈΤΟς 2014-2015

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Εγκύλιος για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για αποζημίωση υπερωριακής αποσχόλησης εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS