Εγκύλιος για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για αποζημίωση υπερωριακής αποσχόλησης εκπαιδευτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΘ

Πίνακας με μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΕΠΑΘ ΠΕ 70 για τα μειονοτικά σχολεία

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-14

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οργανικά κενά Νομού Ροδόπης 2013-2014 (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση οργανικών κενών σχολικών μονάδων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ)

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Εγκύκλιος αποσπάσεων 2014-2015 σε Μειονοτικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης και Συντονιστικό Γραφείο

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτησης απόσπασης
1) για Μειονοτικά Σχολεία,
2) για Τμήματα Ένταξης Μ/κών Σχολείων και
3) για το Συντονιστικό Γραφείο
είναι από 23-6-2014 μέχρι 27-6-2014.
Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι απόσπασης και τα σχετικά έντυπα.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Εγκύκλιος αποσπάσεων 2014 - 2015 σε υπηρεσίες-φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτηση απόσπασης
1) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
2) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,
3) σε Μουσικά Σχολεία,
4) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,
5) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία,
6) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία,
7) σε ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ και
8) σε ΚΕΔΔΥ
είναι από 20-6-2014 μέχρι 25-6-2014.
Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι αποσπάσεων και οι σχετικές αιτήσεις.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων με τα μόρια μεταθέσεων για το Υ.Σ.Μ.Ε. και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2013-14

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μεταθέσεων για το Υ.Σ.Μ.Ε. και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, του σχολικού έτους 2013-2014.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση πίνακα με μόρια μεταθέσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2013-2014

Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ροδόπης που αιτούνται μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται για να υπογράψουν και να παραλάβουν αντίγραφο της αίτησής τους.
Διευκρινίζουμε ότι στο σύνολο των μορίων δε συμπεριλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης τα οποία και θα προστεθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανάλογα με τη δήλωση των προτιμήσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία - Άξονες Προτεραιότητας 1,2&3"

Tags:

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS