Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων – Υποβολή ενστάσεων

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ροδόπης που αιτούνται μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και στο Υ.Σ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014.
Όσοι εκπαιδευτικοί  δε συμφωνούν με τα αναγραφόμενα μόρια μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 16/05/2014 μέχρι 21/05/2014.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531023019 Τσαρούδη Χριστίνα & 2531025113 Ζαχαριάδης Ιωάννης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. σε Μειονοτικά Σχολεία σχ.έτους 2013-2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης ενημερώνει τους εκπ/κούς ότι αιτήσεις για μετάθεση στα Μειονοτικά Σχολεία ή στα τμήματα ένταξης των Μειονοτικών Σχολείων ή αίτηση οριστικής τοποθέτησης γίνονται από 23-4-2014 ως 2-5-2014.

Ανακοίνωση ΕΣΠΑ

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων

Αποσπάσεις ΠΥΣΠΕ - Φορείς

Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ παρατείνεται έως και την Τρίτη 23-07-2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Αποσπάσεις Συντονιστικό Γραφείο - Μειονοτικά Σχολεία (Ειδικότητες)

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα των νηπιαγωγών ΠΕ60 που μετατίθενται-τοποθετούνται εντός ΠΥΣΠΕ Ροδόπης :
 
 
 

Ανακοίνωση αιτήσεων για αναπληρωτές ΕΠΑΘ

            Οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., που επιθυμούν  να εργαστούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές, σε  σχολεία αρμοδιότητας του Υ.Σ.Μ.Ε., κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (χορηγείται από τις Διευθύνσεις), στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως  26  Ιουλίου 2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014

Ανακοίνωση οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014 - Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113. 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθέτηση υπεράριθμων 2013

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης με την αριθμ. 11/8-7-2013 Πράξη του, τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ροδόπης.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS