Μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. σε Μειονοτικά Σχολεία σχ.έτους 2013-2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης ενημερώνει τους εκπ/κούς ότι αιτήσεις για μετάθεση στα Μειονοτικά Σχολεία ή στα τμήματα ένταξης των Μειονοτικών Σχολείων ή αίτηση οριστικής τοποθέτησης γίνονται από 23-4-2014 ως 2-5-2014.

Ανακοίνωση ΕΣΠΑ

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων

Αποσπάσεις ΠΥΣΠΕ - Φορείς

Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ παρατείνεται έως και την Τρίτη 23-07-2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Αποσπάσεις Συντονιστικό Γραφείο - Μειονοτικά Σχολεία (Ειδικότητες)

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα των νηπιαγωγών ΠΕ60 που μετατίθενται-τοποθετούνται εντός ΠΥΣΠΕ Ροδόπης :
 
 
 

Ανακοίνωση αιτήσεων για αναπληρωτές ΕΠΑΘ

            Οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., που επιθυμούν  να εργαστούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές, σε  σχολεία αρμοδιότητας του Υ.Σ.Μ.Ε., κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (χορηγείται από τις Διευθύνσεις), στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως  26  Ιουλίου 2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014

Ανακοίνωση οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014 - Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113. 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Τοποθέτηση υπεράριθμων 2013

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης με την αριθμ. 11/8-7-2013 Πράξη του, τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ροδόπης.
Πληροφορίες: Παπαχρήστου Αναστασία, 2531025113.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Οργανικά κενά 2013-14

Το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης με την αριθμ. 8/18-6-2013 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS