Οργανικά κενά Νομού Ροδόπης 2013-2014 (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)

Ανακοίνωση οργανικών κενών σχολικών μονάδων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ)

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχ. έτους 2013-2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς της ότι για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
ε) βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (εντός ΠΥΣΠΕ)
οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-4-2014 ως 2-5-2014.

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2013- 2014

Η Δ/νση Π.Ε. Ν. Ροδόπης καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση της και πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργική θέση, όσους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Ροδόπης καθώς και εκείνους που θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ροδόπης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης.  

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική στα Μειονοτικά Ν. Ροδόπης 1. για Βελτίωση θέσης ή Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών
                                                                                                                             2. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
                                                                                                                             3. για Διαπολιτισμικά Σχολεία
 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Εγκύκλιος αποσπάσεων 2014-2015 σε Μειονοτικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης και Συντονιστικό Γραφείο

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτησης απόσπασης
1) για Μειονοτικά Σχολεία,
2) για Τμήματα Ένταξης Μ/κών Σχολείων και
3) για το Συντονιστικό Γραφείο
είναι από 23-6-2014 μέχρι 27-6-2014.
Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι απόσπασης και τα σχετικά έντυπα.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Εγκύκλιος αποσπάσεων 2014 - 2015 σε υπηρεσίες-φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτηση απόσπασης
1) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
2) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,
3) σε Μουσικά Σχολεία,
4) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,
5) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία,
6) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία,
7) σε ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ και
8) σε ΚΕΔΔΥ
είναι από 20-6-2014 μέχρι 25-6-2014.
Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι αποσπάσεων και οι σχετικές αιτήσεις.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων με τα μόρια μεταθέσεων για το Υ.Σ.Μ.Ε. και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2013-14

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μεταθέσεων για το Υ.Σ.Μ.Ε. και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, του σχολικού έτους 2013-2014.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση πίνακα με μόρια μεταθέσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2013-2014

Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ροδόπης που αιτούνται μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται για να υπογράψουν και να παραλάβουν αντίγραφο της αίτησής τους.
Διευκρινίζουμε ότι στο σύνολο των μορίων δε συμπεριλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης τα οποία και θα προστεθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανάλογα με τη δήλωση των προτιμήσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία - Άξονες Προτεραιότητας 1,2&3"

Tags:

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων – Υποβολή ενστάσεων

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ροδόπης που αιτούνται μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και στο Υ.Σ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014.
Όσοι εκπαιδευτικοί  δε συμφωνούν με τα αναγραφόμενα μόρια μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 16/05/2014 μέχρι 21/05/2014.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531023019 Τσαρούδη Χριστίνα & 2531025113 Ζαχαριάδης Ιωάννης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης RSS