Πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης.

Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία περιέχεται το διαβιβαστικό και ο πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης.

Επισυναπτόμενα αρχεία: